Wat is ISO?

ISO is de afkorting van International Standards Organization. Deze instelling stelt de normen vast waaraan een organisatie moet voldoen om gecertificeerd te worden. Landelijk zijn hier aparte organisaties voor ingesteld die de norm lokaal uitgeven. In Nederland is dat het NEN: Nederlands Normalisatie Instituut. Daarom zie je bij ISO 9001 bijvoorbeeld als officiële norm staan: NEN-EN-ISO 9001.

Welke normen zijn er?

Voor vele zaken bestaat een norm: van blockchain tot voedselveiligheid en van milieu tot veiligheid. De bekendste normen zijn ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 27001 (informatiebeveiliging) en ISO 45001 (veiligheid).

O.a. in Nederland zijn op veiligheidsgebied ook andere normen hiervan afgeleid zoals VCA (veiligheid), Safety Culture Ladder (veiligheidsbewustzijn) en BRL 9101 (veilig werken langs de weg)

Wat moet ik doen om ISO-gecertificeerd te worden met mijn bedrijf?

ISO-systemen worden ook wel managementsystemen genoemd. Dit zijn procesbeschrijvingen, controleprocedures en verbeterprocedures. Meestal doet een bedrijf al veel zonder dat ze hiervoor gecertificeerd zijn. Het is belangrijk om ‘alles wat je doet’ in kaart te brengen en te checken, risico’s te inventariseren en te zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen plan je vervolgens en je stelt een deadline vast wanneer je deze controleert. Het checken gaat o.a. via interne audits.

Kan ik zelf interne audits uitvoeren?

Voor sommige normen mag je zelf een interne audit uitvoeren, maar andere normen vereisen iemand die onafhankelijk staat ten opzichte van de organisatie. Nedvision is gecertificeerd als lead auditor en kan deze audits voor u uitvoeren.

Ik wil graag eerst zelf beginnen met ISO, maar weet niet hoe?

Nedvision heeft een handige praktijkgids voor ISO 9001:2015 uitgegeven. Hiermee kunt u starten met de meestgebruikte norm ISO 9001. U kunt eerst beginnen met het inrichten van uw processen aan de hand van dit boek en desgewenst daarna contact opnemen met een certificerende instantie. Op deze manier kunt u laagdrempelig beginnen.

Onze laatste publicaties