Onderzoek

Een frisse blik.

Bedrijfsonderzoek en archiefonderzoek

Marktonderzoek en historisch onderzoek

CO2-Prestatieladder

Naast certificering kan Nedvision u ook van dienst voor onafhankelijk onderzoek. De deskundigen van Nedvision verzorgen marktrapporten, haalbaarheidsstudies en onderzoeksrapporten voor bedrijven in uiteenlopende branches. Daarnaast verzorgt Nedvision ook interne audits voor ISO 9001, VCA, BRL 9101 en CO2-Prestatieladder.

Historisch archiefonderzoek naar (militaire) geschiedenis m.b.t. de Tweede Wereldoorlog kan in overleg op locatie plaatsvinden. Hiervoor heeft Nedvision een internationaal netwerk ter beschikking.

Neem voor meer informatie contact met ons op.