ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagementsystemen die vereisten specificeert voor een bedrijf om een organisatiebreed kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen en te onderhouden om consistent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de toepasselijke wettelijke vereisten.

De ISO 9001:2015-norm is in september 2015 gepubliceerd. Deze vervangt de ISO 9001:2008-versie die sinds 2008 in gebruik is. De nieuwe norm is beknopter, met minder tekst dan de vorige. Het bevat ook nieuwe onderwerpen zoals risicobeheer, duurzaamheid en supply chain management.

Het ISO 9001:2015-certificeringsproces omvat interne audits door auditors die gekwalificeerd zijn om dit te doen volgens de QMS-handleiding van de organisatie of een ander gelijkwaardig document.

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het is een reeks richtlijnen die zijn ontworpen om organisaties te helpen hun kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren.

Interne auditors zijn vaak degenen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van ISO 9001-audits. Zij hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de organisatie alle richtlijnen en procedures volgt die worden genoemd in ISO 9001.

Een ISO 9001-audit is een proces waarbij het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie wordt geïnspecteerd en geëvalueerd om te zien of het voldoet aan de eisen van ISO 9001. De audit kan intern of extern worden uitgevoerd door een gecertificeerde auditor.

Interne audits worden door de organisatie zelf gedaan voor eigen doeleinden, bijvoorbeeld om te evalueren hoe goed het bedrijf voldoet aan de ISO 9001-eisen. Self-audits worden door een organisatie uitgevoerd voor certificeringsdoeleinden, bijvoorbeeld om aan te tonen dat zij voldoet aan de eisen voor het behalen van een certificaat.