Hieronder vindt u 7 tips voor het beoordelen van teksten en kopij.

Het grote nadeel van het controleren van zelfgeschreven teksten is dat de inhoud al bekend is en het vluchtiger wordt overgelezen.

Hoe krijgt u dan toch een tekst zonder fouten en – niet onbelangrijk – een tekst die aanspreekt.

1. Bekijk de kopij vanuit het perspectief van de lezer.

Lees in de eerste doorgang de kopij (alles) zonder de rode pen in de hand. Zo zullen uw klanten of publiek het lezen. Werkt het concept? Heeft de kop de aandacht getrokken? Hoe was de toon? Leest het vlot?

2. Beoordeel de kopij op basis van uw doelstellingen.

Uiteindelijk werd de kopij geschreven met specifieke doelstellingen in gedachten: het bouwen van uw merk, het genereren van leads of sales, informeren over uw bedrijf, producten of diensten, enzovoort. Zorg ervoor dat de kopij technisch nauwkeurig en feitelijk correct is. Vervolgens bekritiseert u de kopij op basis van wat u wilt bereiken, niet op het aantal superlatieven, de nieuwste advertentiecampagne van uw concurrent of hoe deze zich verhoudt tot uw vorige brochure.

3. Lees de kopij hardop.

Door hardop te lezen hoort u de tekst terug en dan wordt ook duidelijk of de zinsopbouw goed loopt.

4. Vertrouw niet blind op de spellingscontrole

Twijfelt u over d of dt? Vervang het bewuste werkwoord dan door een ander werkwoord.

5. Print de tekst uit

Door uitprinten lijkt de tekst meer op een “extern” document en is het mogelijk om het wat meer met afstand te lezen.

6. Controleer zin voor zin

Dek de tekst af met een papier, zodat u niet wordt afgeleid door vervolg vervolgzinnen.

7. Maak verschillende controlerondes

Per ronde kunt u zich beter focussen op bepaalde fouten. We raden u aan om aparte rondes  in te stellen voor bijvoorbeeld spelling, grammatica, zinsbouw, woordformulering en interpunctie.